BOEDELBEPLANNING VIR JONG VOLWASSENES
September 14, 2017
IMPORTANT SARS DATES
October 19, 2017

WEG IS DIE DAE VAN BELASTINGVRYE SALARISSE IN DIE BUITELAND

Baie Suid-Afrikaanse belastingbetalers wat ’n salaris in die buiteland verdien trek al jare lank voordeel uit die sogenaamde “dubbele niebelasting”. Dit is die geval waar salarisse verdien word in lande waar daar nie belasting vereis word op salarisse in daardie land verdien nie, en waar ’n plaaslike Suid-Afrikaanse inkomstebelastingvrystelling ook vir sulke Suid-Afrikaanse werknemers beskikbaar is. Die VAE is byvoorbeeld bekend daarvoor dat baie min, indien enige, belasting op nie-inwonende werknemers in daardie jurisdiksie gehef word.  Hierdie bewind reageer redelik goed op die Suid-Afrikaanse vrystelling van inkomstebelasting wat aan Suid-Afrikaners wat in die buiteland werk, verleen word, en waarvolgens Suid-Afrika in baie gevalle ook nie inkomstebelasting op salarisse hef wat aldus in die buiteland verdien word nie. Met ander woorde, ’n salaris wat in die buiteland verdien word, kan moontlik nie in die land van oorsprong of verblyf (d.w.s. Suid-Afrika) belas word nie.

Ingevolge artikel 10(1)(o)(ii) van die Inkomstebelastingwet 58 van 1962, sal salarisse wat in die buiteland verdien word, vrygestel wees van Suid-Afrikaanse inkomstebelasting, indien die salaris verdien word vir dienste buite Suid-Afrika gelewer, en die werknemer buite Suid-Afrika sou wees vir minstens 183 dae in ’n belastingjaar, waarvan minstens 60 dae agtereenvolgend is.

In die jaarlikse nasionale begrotingsrede vroeër vanjaar, het die regering gewaarsku dat dit die voorneme is om verligting te onttrek vir Suid-Afrikaanse individue wat in die buiteland werk, en wat sodoende dubbele “niebelasting” op salarisse betaal. Hierdie voorneme word nou uitgedruk deur die voorgestelde onttrekking van die vrystelling in artikel 10(1)(o)(ii) van die Inkomstebelastingwet ingevolge die konsep-Wysigingswetsontwerp op Belastingwette, wat op 19 Julie 2017 gepubliseer is. Soos verduidelik in die konsep-Verklarende Memorandum tot die Wetsontwerp:

“Dit het onder die regering se aandag gekom dat die huidige vrystelling geleenthede vir dubbele niebelasting skep, in gevalle waar die buitelandse gasheerland nie belasting op die indiensnemingsinkomste oplê nie, of belasting op werksinkomste teen ‘n aansienlike verminderde koers opgelê word.”

Die konsepwetsontwerp stel voor dat artikel 10(1)(o)(ii) opgehef word vir belastingjare wat op of na 1 Maart 2019 begin. Prakties beteken dit dat Suid-Afrikaanse inwoners in Suid-Afrika belastingpligtig sal wees op salarisse wat in die buiteland verdien word, in die mate wat die bronland nie belasting op die inkomste wat aldus verdien word, hef nie. Vir sover daardie inkomste ook in die buiteland belas word, moet Suid-Afrika ’n krediet gee teen belasting wat hier betaalbaar is, ingevolge ’n toepaslike dubbelbelastingooreenkoms of die bepalings van artikel 6quat van die Inkomstebelastingwet.

Hierdie artikel is ʼn algemene inligtingsblad en moet nie as professionele advies beskou word nie. Geen verantwoordelikheid word aanvaar vir enige foute, verlies of skade wat ondervind word as gevolg  van die gebruik van enige inligting vervat in hierdie artikel nie. Kontak altyd ʼn finansiële raadgewer vir spesifieke en gedetailleerde advies. (E&OE)

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X