Welkom by T Roos

Vir meer as 60 jaar is T Roos 'n gevestigde en dinamiese belasting- en rekenmeestersfirma met 'n wye kliëntebasis, meestal in die Vrystaat geleë. Die firma het tans vier direkteure: Neels Grobbelaar, Johan Paulsen, Jan Claassens en Anelize Bubb. Dit is T Roos se doel om oudit-, rekenkundige dienste en finansiële bestuur in 'n objektiewe en praktiese wyse uit te voer en om ondersteuning te bied aan kliënte met betrekking tot die finansiële aspekte van hul besigheid en om maksimum stabiliteit en groei te verseker.

Lees Meer

Ons Dienste

IMPORTANT COVID-19 NOTICE

To combat the spread of COVID-19 in South Africa, visit the official COVID-19 Online Resource and News Portal at www.sacoronavirus.co.zaEmergency Hotline: 0800 029 999
X