September 18, 2018

WAARDASIE VAN VOORKEURAANDELE

Wanneer dit kom by inkomstebelasting, veroorsaak die kwessie van waardasie van aandele dikwels ’n groot mate van onsekerheid, veral waar aandele nie op ’n erkende beurs verhandel word nie. Alhoewel die Agtste Skedule van die Inkomstebelastingwet[1] in paragraaf 31 ’n bietjie leiding gee oor die markwaarde van sekere bates, is die ‘allesinsluitende’ metode die prys wat verkry sou kon word by die verkoop van ’n bate tussen ’n gewillige koper en ’n gewillige verkoper wat op armlengte in die oop mark handel. Die reëls van kapitaalwinsbelasting bepaal dat persone op die datum van hulle dood geag word hul bates van […]
December 8, 2017

SEKURITEITE-OORDRAGBELASTING

Sekuriteite-oordragbelasting (SOB) word gehef teen 0,25% van die waarde van aandele wat oorgedra word[1] en is ’n belasting wat dikwels verwaarloos of vergeet word. Die belasting is in 2008 ingestel en word gehef op die oordrag van aandele gehou in Suid-Afrikaanse maatskappye of op die oordrag van ledebelange in Suid-Afrikaanse beslote korporasies. Uitreiking van ’n aandeel is egter nie ’n “oordrag” vir die doeleindes van die Wet op Belasting op Oordrag van Sekuriteite nie en ook nie die terugkoop / aflossing / kansellasie deur die maatskappy wie se aandeel dit is indien die betrokke maatskappy besig is om sy bestaan […]
We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X