THIRD PROVISIONAL TAX PAYMENTS
October 19, 2017
DIE BELANGRIKHEID VAN ’N GOEIE REKENINGKUNDIGE STELSEL
October 19, 2017

DIE SAID GAAN OPTREDE TEEN BELASTINGOORTREDERS INTENSIVEER

Ten spyte van die feit dat die SAID hul filosofie van opvoeding, diens, en toepassing daarna, handhaaf, het hulle ’n toename opgemerk in belastingbetalers wat nie hulle belastingopgawes teen die vasgestelde sperdatums indien nie, en nie hul uitstaande skuld by die SAID vereffen nie. Dit is nie beperk tot die huidige belastingjaar nie, maar sluit aansienlike nie-nakoming oor vorige belastingjare in.

Dit is om hierdie rede dat die SAID vanaf Oktober 2017 strafregtelike verrigtinge teen belastingoortreders sal intensiveer. Versuim om die opgawe(s) binne die genoemde tydperk in te dien, kan lei tot:

  • Administratiewe boetes, opgelê op ’n maandelikse basis per uitstaande opgawe.
  • Kriminele vervolging, wat tot gevangenisstraf of ’n boete lei vir elke dag wat sodanige verstek voortduur.

Tipes belasting

Die SAID het alle belastingbetalers herinner dat, volgens die Wet op Belastingadministrasie No. 28 van 2011, dit ’n misdryf is om nie ’n belastingopgawe in te dien vir enige van die belastingtipes waarvoor hulle geregistreer is nie. Hierdie belastingtipes is:

  • Persoonlike Inkomstebelasting (PIT)
  • Korporatiewe Inkomstebelasting (CIT)
  • Lopende Betaalstelsel (LBS)
  • Belasting op Toegevoegde Waarde (BTW)

Dit is ook belangrik om daarop te let dat indien enige opgawe tot ’n belastingskuld lei, dit voor die betrokke vervaldatum betaal moet word om enige rente vir laat betaling en regstappe te vermy. Om enige strawwe, rente, vervolging asook gevangenisstraf te vermy, word belastingbetalers aangemoedig om hulle nakoming reg te stel deur enige uitstaande opgawes so gou moontlik in te dien. Kontak asseblief u belastingadviseur vir hulp.

Hierdie artikel is ʼn algemene inligtingsblad en moet nie as professionele advies beskou word nie. Geen verantwoordelikheid word aanvaar vir enige foute, verlies of skade wat ondervind word as gevolg  van die gebruik van enige inligting vervat in hierdie artikel nie. Kontak altyd ʼn finansiële raadgewer vir spesifieke en gedetailleerde advies. (E&OE)

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X