February 14, 2017

TOEDELING VAN BTW-INSETEISE

In die algemeen mag die BTW-gedeelte van uitgawes deur ‘n BTW-ondernemer aangegaan in die bedryf van sy onderneming, van die SAID  teruggeëis word wanneer die leweransier sy BTW-opgawes periodiek indien. Tipies word hierdie inseteise verreken teen die uitsetbelasting-aanspreeklikheid wat die leweransier mag hê. Dit is egter dikwels die geval dat die totale insetbelastingeise vir ‘n bepaalde tydperk die totale uitsetbelasting wat betaalbaar is, te bowe mag gaan, wat tot gevolg het dat daar ‘n netto-terugbetaling vir die betrokke tydperk aan die leweransier verskuldig is. Artikel 17 van die BTW-Wet, 89 van 1991, reguleer die omstandighede en die mate waarin ‘n […]
We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X