July 5, 2017

DIE GEVOLGE VAN VERANDERING IN BATEGEBRUIK OP INKOMSTEBELASTING

Belastingbetalers mag bates óf as handelsware óf as kapitale bates bekom en later daardie bates vir ‘n ander doel aanwend as waarvoor dit aangeskaf is. Byvoorbeeld, ‘n aandeelbelegging wat oorspronklik bekom is met spekulatiewe voorneme (d.w.s as handelsware) mag later deel vorm van ‘n strategiese langtermyn bate wat deur die belastingbetaler as kapitale bate behou word. So mag ‘n meubelkleinhandelaar ook byvoorbeeld sy handelsware gebruik om sy kantoor mee uit te rus. Wanneer bates wat tot dusver as handelsware behou is skielik as kapitale bates beskou word (en vice versa), word sekere belastinggevolge toepaslik op óf ‘n inkomstebelasting-  óf ‘n […]
We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X