March 13, 2019

NASIONALE BEGROTINGSTOESPRAAK

Die Minister van Finansies, Tito Mboweni, het op 20 Februarie 2019 sy eerste Nasionale Begrotingstoespraak gelewer met die fokus vir die komende fiskale jaar op die verstewiging van belastingadministrasie in lyn met die aanbevelings van die Nugent-Kommissie. Dit behoort ondersteun te word deur die aanstelling van die nuwe, permanente SAID- Kommissaris in die komende weke. Die 2019-begroting berus op ses “fundamentele voorskrifte”: Bereiking van ‘n hoër tempo van ekonomiese groei Toename in belastinginvordering Redelike en bekostigbare besteding Stabilisering en vermindering van skuld Hersamestelling van staatsbeheerde ondernemings Bestuur van die openbare sektor se loonrekening Hoogtepunte Totale belastinginvorderings vir 2018/19 sal na […]
November 16, 2018

SAID rente op voorlopige belasting

Soos met verskeie ander saketransaksies, trek belasting in sy verskillende vorme ook rente aan, óf betaalbaar deur die belastingbetaler aan die SAID, óf aan die belastingbetaler verskuldig deur die SAID. Benewens om te weet watter van die verskillende SAID-rentekoerse van toepassing is (wat dikwels op sigself ’n uitdaging is), word dit toenemend belangrik om te weet in watter omstandighede rente van toepassing is, asook die relevante inkomstebelastinghantering van daardie rente. Hierdie artikel ondersoek een só ’n scenario: voorlopige belasting. Oorbetaling van voorlopige belasting Indien ’n belastingbetaler enige belastingkrediet het (die bedrag waarmee die belasting wat reeds betaal is die berekende […]
March 12, 2018

RENTE ONTVANG DEUR NIE-INWONERS OP SA BANKREKENINGE

Persone wat nie belastinginwoners in Suid-Afrika is nie, word in SA slegs belas op inkomste ontvang deur, of wat aan só ’n inwoner toegeval het, uit ’n SA bron. Dit sal rente insluit wat op ’n SA bankrekening ontvang word.[1] Nie-inwoners kan egter vrygestel wees van SA inkomstebelasting op rente verdien ingevolge artikel 10 (1) (h) van die Inkomstebelastingwet. Artikel 10 (1) (h) se vrystelling is egter nie van toepassing nie in die mate dat die nie-inwoner ’n natuurlike persoon is wat fisies in Suid-Afrika teenwoordig was vir ’n tydperk wat 183 dae oorskry in die 12-maande-periode wat die datum […]
April 11, 2017

RENTEVRYE LENINGS OOR LANDSGRENSE

‘n Beskouing van die belastinggevolge van rentevrye lenings sal onvolledig wees as dit nie ook in die konteks van rentevrye oorgrens skuldfinansiering beskou word nie. Tipies, wanneer “goedkoop skuld” teëgekom word, is dit in die vorm van lae rente- of rentevrye lenings wat aan verwante partye (of “verbonde persone”, soos gedefinieer) verskaf word weens die niekommersiële aard van sodanige ooreenkoms. Dit is veral die geval vir die uitlener, wat normaalweg baie groter dividende op sy belegging sal ontvang indien hy ekstra kontant op ‘n ander manier aanwend. Weens groepsdoeltreffendheid mag dit egter verkieslik wees vir een groepsmaatskappy om lae rente- […]
April 1, 2015

Skeiding van besigheids- en persoonlike uitgawes (deel 1): Waarom is dit nodig?

Eienaars van deeltydse en klein besighede, bv. netwerkbemarkers, eiendomsagente, konsultante en alleeneienaars, gebruik dikwels een bankrekening vir persoonlike en besigheidsdoeleindes, wat daartoe lei dat besigheids- en privaat uitgawes deurmekaar raak. Dit kan op die lange duur probleme vir die besigheid en die individu veroorsaak, veral rakende belasting en wanneer later om lenings aansoek gedoen word. Waarom is dit nodig om besigheids- en privaat uitgawes te skei deur twee rekenings te gebruik? Die volgende is die belangrikste redes: 1.  Belastingoorwegings Die onus rus op die belastingbetaler om te bewys dat ‘n uitgawe vir besigheidsdoeleindes aangegaan is, indien hulle dit van belasting […]
November 7, 2014

Belasting van trusts

In die begrotingstoespraak gedurende Februarie 2013 het die Minister van Finansies gemeld dat die belasting van trusts onder oorsig geneem sal word om enige misbruik daarvan te beheer. In die begrotingsoorsig van 2013 deur Nasionale Tesourie is die volgende gemeld: To curtail tax avoidance associated with trusts, government is proposing several legislative measures during 2013/14. Certain aspects of local and offshore trusts have long been a problem for global tax enforcement due to their flexibility and flow-through nature. Also of concern is the use of trusts to avoid estate duty, which will be reviewed. The proposal will not apply to […]
We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X