Insuring your tax position
January 19, 2021
Capital gains tax – When does it come into play?
February 9, 2021

Wysheid vir besluite in die belastingseisoen

Die 2021 belastingseisoen lê voor die deur en ons het wysheid nodig om reg te kies in dié tyd. Een van die moeilike keuses waarmee belastingbetalers gekonfronteer word, is die besluit oor hoeveel hulle onderskeidelik tot ‘n uittree-annuïteit (UA) en tot ‘n belastingvrye spaarbelegging (TFSA) moet bydra.

Vir lesers wie minder bekend is met die begrippe eers net kortliks die volgende – wat is ‘n uittree-annuïteit (UA)? Dit is eenvoudig gestel ‘n finansiële instrument waardeur jy met voorbelaste geld vir jou oudag voorsiening kan maak. Dan kan ‘n mens ook die vraag vra waarom dit belangrik is om by te dra tot ‘n uittree-annuïteit? Die antwoord is eenvoudig dat dit nog steeds, ten spite van al die gerugte oor ‘voorgeskrewe beleggings’, een van die mees effektiewe maniere bly om belasting te spaar en ‘n veilige aftrede te verseker.

Op die vraag: “Wat beteken dit om jou belastingvrye spaarbelegging te befonds?” kan ons antwoord dat dit basies beteken om bydraes te maak tot ‘n finansiële instrument wat jy bykomend tot jou uittree-annuïteit kan gebruik om vir langtermyn doelwitte te kan spaar met na-belaste geld.

Dit help verder om op die belangrikste ooreenkomste (7) en verskille (6) tussen uittree-annuïteite en ‘n belastingvrye spaarbeleggings te verstaan, alvorens ons ‘n strategie oor bydraes probeer ontwikkel.

Sewe ooreenkomste: 

 1. Die produkte is vir individue beskikbaar;
 2. Daar is geen ouderdomsbeperkings gekoppel aan die produkte nie;
 3. Daar is geen belasting betaalbaar op die beleggingsopbrengste binne die produkte soos rente, dividende of gerealiseerde winste nie;
 4. Jy kan tot meer as een van hierdie produkte bydraes maak;
 5. Jy kan tussen produkverskaffers skuif;
 6. Daar hoef geen eksekuteursgelde betaalbaar te wees indien jou belastingvrye spaarbelegging begunstig kan word nie – jou uittree-annuïteit behoort grootliks buite jou boedel te val en behoort ook begunstig te wees;
 7. Jou belastingvrye spaarbelegging, kan ook soos ‘n uittree-annuïteit beskerming teen eise van krediteure geniet, mits dit in terme van die Wet op Langtermynversekering gestruktureer is.

Ons kyk nou na die ses belangrikste verskille tussen uittree-annuïteite en belastingvrye spaarbeleggings.

Ses verskille: 

 1. Die bydraes tot belastingvrye spaarbeleggings is nie aftrekbaar van belasting, soos met uittree-annuïteite nie.
 2. Daar is strenger bydraeperke op belastingvrye spaarbeleggings as op uittree-annuïteite.
 3. ‘n Belastingvrye spaarbelegging is enige tyd opvraagbaar, terwyl ‘n uittree-annuïteit eers met aftrede onttrek kan word.
 4. Daar is geen belasting betaalbaar wanneer jy belastingvrye spaarbeleggings afkoop nie, terwyl daar in die geval van uittree-annuïteite gewoonlik belasting betaalbaar is met onttrekkings.
 5. ‘n Belastingvrye spaarbelegging maak gewoonlik deel uit van ‘n bestorwe boedel, terwyl dit as reël met uittree-annuïteite nie die geval is nie.
 6. Regulasie 28 is nie van toepassing op belastingvrye spaarbeleggings nie, maar wel op uittree-annuïteite. Dit beteken dat jy 100% buitelandse blootstelling in jou belastingvrye spaarbelegging kan hê, maar net 30% in jou uittree-annuïteit.

Hoe kies ‘n mens dan wanneer jy moet besluit oor jou bydraes tot hierdie produkte – wat is die beste strategie om te volg?

Die strategie: 

Dit is baie belangrik om ‘n holistiese en geintegreerde benadering te volg wanneer jy besluite oor jou uittree-annuïteite en belastingvrye spaarbeleggings maak.

Daarom het ons by RiG adviesdienste een oorkoepelende strategie binne 3 kort kursusse ontwikkel, wat gratis beskikbaar is op ons aanlynleerplatform, bekend as die Skool van wysheid vir welvaart.

Volg gerus die volgende skakels na die kursusse:

 1. Verstaan jou belastingvrye spaarbelegging https://rig.learnworlds.com/course/verstaan-jou-belastingvrye-spaarbelegging
 2. Verstaan jou uitree-annuïteit https://rig.learnworlds.com/course/verstaan-jou-uittree-annuteit
 3. Wysheid vir besluite in die belastingseisoen https://rig.learnworlds.com/course/wysheid-vir-besluite-in-die-belastingseisoen

Deel ook hierdie inligting as jy daaruit nut vind deur ons WRAP (http://bit.ly/Rig_Tax_Season_2021) vir ander aan te stuur. Daar is ook baie meer interessanthede op ons webwerf (https://rig.ac/), kort videos op ons Youtube kanaal (https://www.youtube.com/channel/UCHnIZ3kMBU60-UiYvjdR_pg) en heelwat ander leersame kursusse op ons aanlyn leerplatform (https://rig.learnworlds.com/)

Kontak ons gerus ook per epos by: info@rig.ac  of telefonies by 086 1221 777. 

Willem Lategan (RiG adviesdienste)

Hierdie artikel is ʼn algemene inligtingsblad en moet nie as professionele advies beskou word nie. Geen verantwoordelikheid word aanvaar vir enige foute, verlies of skade wat ondervind word as gevolg  van die gebruik van enige inligting vervat in hierdie artikel nie. Kontak altyd ʼn finansiële raadgewer vir spesifieke en gedetailleerde advies. (E&OE)

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X