CAPITAL GAINS AND CANCELLED SALES
May 8, 2017
EXEMPTION FOR FOREIGN SALARY EARNERS
June 1, 2017

WEES VERSIGTIG VIR KAPITAALWINSBELASTING MET EMIGRASIE

Terwyl baie mense na Suid-Afrika immigreer, sien ons ook heelwat van ons kliënte wat uit Suid-Afrika emigreer. Alhoewel formele migrasiestatus nie noodwendig aan belastingverblyf gekoppel word nie, kom die tydperk van belastingmigrasie dikwels ooreen met formele emigrasie wat gekoppel word aan paspoort- of visumstatus. Baie mense is verras om te verneem (dikwels eers agterna) dat emigrasie vir belastingverblyfdoeleindes aanleiding gee tot belastinggevolge in Suid-Afrika, en spesifiek tot gevolge vir kapitaalwinsbelasting (“KWB”) in die vorm van sogenaamde “vertrekkoste”.

In wese bepaal afdeling 9H van die Inkomstebelastingwet 58 van 1962 dat wanneer ‘n persoon nie meer belastingverblyf in Suid-Afrika het nie, daardie persoon geag word as dat hy/sy op die dag van emigrasie van alle bates ontslae geraak het vir inkomstebelastingdoeleindes. Met ander woorde, wanneer hul inkomstebelasting blootlegging bereken word, sal individue wat om belastingredes emigreer, geag word as dat hulle al hul bates teen markwaarde verkoop het op die dag voordat hulle die land verlaat het. As gevolg hiervan word kapitaalwins gerealiseer op hierdie geagte verhandeling, wat onderhewig is aan KWB teen heersende belastingkoerse. Tans word 40% van kapitaalwins wat so deur individue gerealiseer word by hul jaarlikse belasbare inkomste ingesluit, welke bedrag belasbaar is teen koerse van soveel as 45%.

Die beleidsregverdiging waarvolgens individue met emigrasie belas word, is dat belasting gehef word op alle kapitaalgroei wat verkry word vanaf bates wat deur Suid-Afrikaanse burgers besit word terwyl hulle belastingverblyf het. Sodra ‘n individu geëmigreer het, bestaan daar beperkte meganismes waarvolgens kapitaalwins slegs gerealiseer mag word met die uiteindelike werklike verkoop van bates as gevolg daarvan dat die individue nie langer belastingverblyf in Suid-Afrika het nie. (Om hierdie rede word Suid-Afrikaanse vaste eiendom uitgesluit van die “vertrekkoste” regime; afdeling 35A van die Inkomstebelastingwet maak voorsiening vir ‘n terughoubelastingmeganisme waarvolgens KWB van nie-inwoners verhaal mag word wanneer hulle Suid-Afrikaanse vaste eiendom verkoop.)

Alhoewel ‘n mens simpatie mag hê met die beleidsregverdiging vir die heffing van “vertrekkoste”, moet daar besef word dat enige geagte verhandeling van bates noodwendig ‘n kontantvloei-strikvraag meebring vir die individue wat geraak word, wat dikwels belemmerend blyk te wees vir vemoënde individue wat wil emigreer. Dit is heel moontlik dat die bates van individue wat emigreer slegs uit illikiede bates soos aandeelbeleggings bestaan. Met emigrasie moet daar behoorlik van hierdie bates ontslae geraak word ten einde voldoende kontant beskikbaar te hê om die gevolglike KWB te betaal wat betaalbaar sou wees op ‘n geagte verhandeling van daardie bates met emigrasie.

Hierdie artikel is algemene inligtingsblad en moet nie as professionele advies beskou word nie. Geen verantwoordelikheid word aanvaar vir enige foute, verlies of skade wat ondervind word as gevolg  van die gebruik van enige inligting vervat in hierdie artikel nie. Kontak altyd finansiële raadgewer vir spesifieke en gedetailleerde advies. (E&OE)

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X