REFORM ON THE TAXATION OF PENSION FUNDS
August 10, 2016
TAX ON PENSION FUNDS AND DIVORCES
September 14, 2016

NUWE VOORGESTELDE BELASTINGWYSIGINGS

BloksDie Nasionale Tesourie stel jaarliks voorgestelde wysigings aan belastingwetgewing vry. Die belangrikste hiervan word reeds voorspel wanneer die Minister van Finansies sy begrotingstoespraak in die Parlement lewer. Die voorstelle wat in daardie Begrotingsoorsig gemaak word, word dan geformaliseer in voorgestelde konsep belastingwetgewingswysigings in die vorm van die Konsep Belasting Wysigingswetsontwerp en die Konsep Belastingadministrasie Wysigingswetsontwerp.

Vanjaar, na die begrotingstoespraak op 24 Februarie 2016, is die voorgestelde wysigings op 8 Julie deur die Tesourie vrygestel. Hieronder sit ons die belangrikste voorgestelde wysigings uiteen:

  • Soos in die begrotingstoespraak aangekondig, word geteikende antibelasting vermydingswetgewing, soos van toepassing op trusts, ingestel. Die Tesourie het egter gekies om die leipyp-beginsel, wat baie gevrees het sou verdwyn, te behou, en eerder rentevrye lenings aan trusts te teiken;
  • Verdere verfynings aan die harmonisering van die belastinghantering van onttrekkings uit pensioen-, voorsorg en aftree-annuïteitsfondse;
  • Herroeping van terughoubelasting op buitelandse diensgelde betaal deur Suid-Afrikaanse belastingpligtiges;
  • As gevolg van die baie komplekse en geteikende antibelasting vermydingswetgewing wat verbind word aan werknemersaandeel aansporingskemas word daar feitlik jaarliks wysigings vereis om nuwe belastingstrukture wat opgestel is om belastinggevolge van hierdie beloningsprogramme, soos van toepassing op werknemers, te sluit. Hierdie jaar is geen uitsondering nie, met sekere geteikende nuwe antivermydingsmaatreëls wat voorgestel word op die belasting van hierdie skemas met beëindiging, sowel as die belasting van dividende op hierdie aandele wat deurentyd uitbetaal word;
  • Beduidende wysigings word ingestel op die bestaande hibriede ekwiteits- en skuldinstrumentvoorwaardes in Afdeling 8E tot 8FA van die Wet op Inkomstebelasting, 1962. Die belangrikste is dat die hantering van rente op ondergeskikte skuld as dividend vir belastingdoeleindes aangespreek is soos van toepassing op intragroep skuld of oorgrens skuld wat aan ‘n Suid-Afrikaanse belastingpligtige toegesê word;
  • Verdere verslapping van die reëls, soos van toepassing op risikokapitaalmaatskappye, word voorgestel om belastingbetalers aan te moedig om van hierdie uiters voordelige inkomstebelasting aansporingsregime gebruik te maak;
  • Die Wet op Doeane en Aksyns, 1964, stel dit ten doel om sy eie algemene antivermydings reëls ingestel te kry as Afdeling 119B; en
  • ‘n Nuwe onderskattingsboetekategorie word voorgestel vir ‘n transaksie waarop die algemene antivermydingsvoorwaardes in die Wet op Inkomstebelasting, 1962, of die Wet op Belasting op Toegevoegde Waarde, 1991, van toepassing is.

Die publiek word uitgenooi om kommentaar op die voorgestelde wysigings te lewer teen 8 Augustus 2016. Kontak ons gerus indien enige van die bogenoemde spesifiek op u van toepassing is en indien dit nodig blyk te wees om hierdie aspekte te bespreek voordat die wetsontwerpe waarskynlik later vanjaar deur die Parlement aanvaar word.

Hierdie artikel is algemene inligtingsblad en moet nie as professionele advies beskou word nie. Geen verantwoordelikheid word aanvaar vir enige foute, verlies of skade wat ondervind word as gevolg  van die gebruik van enige inligting vervat in hierdie artikel nie. Kontak altyd finansiële raadgewer vir spesifieke en gedetailleerde advies. (E&OE)

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X