May 9, 2018

ADDISIONELE MEDIESE KORTING VIR ’N INDIVIDU: WANNEER KAN EK MEDIESE UITGAWES UIT DIE SAK BETAAL AS ’N EIS INDIEN?

Addisioneel tot die Artikel 6A mediese belastingkrediet is daar ook krediet beskikbaar vir individue (belastingpligtiges) wat mediese uitgawes self uit die sak uit betaal in terme van Artikel 6B van die Inkomstebelastingwet. Die addisionele mediese uitgawes belastingkrediet kan deur die belastingpligtige geëis word vir  kwalifiserende mediese uitgawes aangengaan vir homself asook sy afhanklikes. Volgens Artikel 6B(1) sluit “afhanklike” die volgende in: Gade of lewensmaat van die belastingpligtige; Belastingpligtige se kind, asook kind van gade; Enige ander lid van die belastingpligtige se familie waarvoor die belastingpligtige aanspreeklik is vir die ondersteuning of familieversorging; en Enige ander persoon waar die mediese skema […]
July 30, 2015

Maak jy gebruik van ‘n maandelikse finansiële kontrolelys? Indien nie, kan jy dalk belangrike inligting oorsien.

Die primêre doel van ʼn besigheid is om ʼn positiewe kontantvloei te genereer sowel as om ʼn wins te toon. Daar is twee faktore wat beide die wins en die kontantvloei beïnvloed, naamlik geld wat invloei (inkomste) en geld wat uitvloei (uitgawes). Indien die inkomste meer as die uitgawes is, is die saak reg en die besigheid se toekoms lyk rooskleurig. Hierdie scenario verander egter aansienlik indien die uitgawes die inkomste oorskry. Sal jy enigsins daarvan bewus wees indien jou besigheid nie ʼn wins toon nie, of nie genoeg kontant genereer om solvent te bly nie? Indien jy wel ʼn […]
April 1, 2015

Skeiding van besigheids- en persoonlike uitgawes (deel 1): Waarom is dit nodig?

Eienaars van deeltydse en klein besighede, bv. netwerkbemarkers, eiendomsagente, konsultante en alleeneienaars, gebruik dikwels een bankrekening vir persoonlike en besigheidsdoeleindes, wat daartoe lei dat besigheids- en privaat uitgawes deurmekaar raak. Dit kan op die lange duur probleme vir die besigheid en die individu veroorsaak, veral rakende belasting en wanneer later om lenings aansoek gedoen word. Waarom is dit nodig om besigheids- en privaat uitgawes te skei deur twee rekenings te gebruik? Die volgende is die belangrikste redes: 1.  Belastingoorwegings Die onus rus op die belastingbetaler om te bewys dat ‘n uitgawe vir besigheidsdoeleindes aangegaan is, indien hulle dit van belasting […]
July 8, 2014

10 Wenke hoe om uitgawes dop te hou

Hou jy behoorlik boek van jou klein onderneming se besigheidsuitgawes (operasionele koste)? Dit sal onnodige koste besnoei en jou meer voorbereid vir belastingtyd maak as jy jou uitgawes gereeld aanteken en aanpassings maak. Probeer hierdie wenke om jou besigheidsuitgawes beter te bestuur: Gebruik sagteware. Rekeningkundige sagteware soos Quickbooks en sigblaaie van MS Office maak bestuur van uitgawes makliker. Kies dieselfde program as jou boekhouer of ‘n versoenbare een; sodoende kan jy inligting direk na jou belastingopgawe oordra. Wees gereed vir belastingtyd. Wees noukeurig wanneer jy aftrekbare uitgawes soos voertuiggebruik vir besigheidsdoeleindes, reis- en onthaalkoste, voorraad en toerusting, en bydraes aan verenigings en […]
We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X