October 10, 2016

VOORGESTELDE WYSIGING AAN DIE BELASTING OP TRUSTS

Die Nasionale Tesourie het sy langverwagte voorgestelde jaarlikse wysigings aan belastingwetgewing in Julie gepubliseer. Hierdie jaar is daar verwag dat die voorgestelde wysigings duidelikheid sou bring rakende die Tesourie se voorstelle oor hoe om die merkbare misbruik van die trustvorm aan te spreek met die oog op die toekoms, veral met verwysing na die nou bekende “leipyp”-beginsel (in terme waarvan inkomste ontvang in ‘n trust mag “vloei deur” die trust en eerder in die hande van die trustbegunstigdes belas word). Vele skrywers in die media, sowel as praktisyns, het wyd kommentaar gelewer en die allerweë verwagte beëindiging van hierdie goedverskanste […]
We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X