July 5, 2016

WANNEER MAG EN MOET ‘n BESIGHEID VIR BTW REGISTREER

Belastingbetalers mag vir Belasting op Toegevoegde Waarde (BTW) registreer op ‘n vrywillige of verpligte basis. Vereistes vir registrasie word vervat in Afdeling 23 van die Wet op Belasting op Toegevoegde Waarde (BTW-wet), 89 van 1991. Oor die algemeen mag ‘n belastingbetaler op ‘n vrywillige basis vir BTW registreer indien daardie belastingbetaler aan die SAID kan bewys dat sy belasbare bates in die voorafgaande 12 maande    R50 000 oorskry het, of dat dit redelikerwys verwag kan word dat sy belasbare bates in die komende 12 maande R50 000 sal oorskry (Afdeling 23(3)(b) van die BTW-wet). ‘n Uitsondering word vervat in die […]
We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X