January 11, 2016

Aftreefondse en egskeiding: Die belasting-implikasies

Hierdie artikel ondersoek die belasting-implikasies waar ‘n lid van ‘n aftreefonds en sy/haar gade skei en die lidgade se aftreevoordele tussen hom-/haarself en die nie-lidgade verdeel moet word. Waar die nie-lidgade ‘n deel van die lidgade se aftreefonds ontvang volgens die egskeidingsbevel, moet die tipe fonds vasgestel word aangesien die lidgade se belang in die aftreefonds (die fondsbelang) verskillend bereken word afhangende van die tipe fonds waaraan die lidgade behoort. In die geval van pensioen- en voorsorgfondse word die lidgade se fondsbelang vasgestel as die bedrag waarop die lidgade geregtig sou wees indien hy/sy uit die fonds sou bedank op […]
We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X