July 5, 2017

DIE 2017 BELASTINGSEISOEN IS OOP

Die Kommissaris van die SAID het onlangs die jaarlikse kennisgewing gepubliseer om die 2017 belastingseisoen amptelik “oop” te verklaar. Individue mag hul jaarlikse inkomstebelastingopgawes vir die 2017-aanslagjaar (wat op 28 Februarie 2017 geëindig het) vanaf 1 Julie 2017 indien, en ons versoek dat ons kliënte ons kontak sodat ons die nodige reëlings kan tref. Die volgende tydsraamwerk is van toepassing: Vir ‘n maatskappy, binne 1 jaar van sy jaareinde (byvoorbeeld, ‘n maatskappy met sy finansiële jaareinde op 31 Maart 2017 moet sy 2017-belastingopgawe teen 31 Maart 2018 indien); Vir alle ander belastingbetalers (insluitend natuurlike persone en trusts) moet opgawes op […]
We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X