February 21, 2018

MEDIESESKEMAFOOIE-BELASTINGKREDIET

Artikel 6A van die Inkomstebelastingwet[1] maak voorsiening vir ’n medieseskemafooie-belastingkrediet (MTC) of korting, wat die bedrag van inkomstebelasting betaalbaar deur ’n natuurlike persoon (hierna die “belastingpligtige” genoem), verminder. Die MTC is van toepassing op die fooie wat die belastingpligtige betaal aan ’n geregistreerde mediese skema wat tot sy of haar eie voordeel is of tot voordeel van sy of haar afhanklikes. Die MTC is ’n vaste maandelikse bedrag wat toeneem op grond van die getal afhanklikes. Vir die 2017/2018-jaar van aanslag (1 Maart 2017 tot 28 Februarie 2018) is die krediet R303 vir die belastingpligtige, ’n verdere R303 vir die […]
We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X