The Consumer Protection Act – Why has it gone quiet?
March 26, 2013
21st Century Megatrends
April 25, 2013

Waarskuwing: SARS bankbesonderhede

article4blogDit het onder ons aandag gekom dat daar ‘n aansienlike toename was in die aantal skemas waar gepoog word om belastingbetalers se bank-besonderhede te bekom onder die dekmantel van SARS.

Meeste van die skemas dui aan dat fondse aan die belastingbetaler verskuldig is en dat bank-besonderhede bevestig moet word via die internet.

 

Die risiko kan vermy word deur die volgende eenvoudige reëls na te kom:

  1. SARS sal nooit bankbesonderhede elektronies verifieer nie.
  2. Meeste e-pos kommunikasie vanaf SARS vind via jou rekenmeester plaas.
  3. Let op die e-pos adres. Alhoewel dit geen waarborg is nie sal die e-pos moet aandui vanaf naam@sars.gov.za.
  4. Indien die e-pos jou verwys na ‘n webwerf wat nie www.sars.gov.za is nie of www.sarsefiling.co.za is nie kan u verseker wees dat die e-pos nie van SARS afkom nie.

Die beste advies wat ons u kan gee is dat indien u enige e-pos ontvang waaroor u onseker is om ons onmiddellik te kontak.

Sien voorbeeld onder:

Attention

Hierdie is ‘n algemene inligtingstuk en moet gevolglik nie as regs- of ander professionele advies benut word nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of enige skade of verlies wat volg uit die gebruik van enige inligting hierin vervat nie. Kontak altyd u regsadviseur vir spesifieke en toegepaste advies.

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X