June 11, 2014

Wat gebeur met my bankrekeninge wanneer ek te sterwe kom?

Soos in vorige artikels bespreek, is die beste manier om seker te maak dat daar met u bates gehandel word op die wyse wat u sou wou hê daarmee gehandel moet word, om ‘n testament op te stel en op datum te hou. Indien u sonder ‘n geldige testament te sterwe sou kom, word u bates verdeel in terme van die Wet op Intestate Erfopvolging, wat onpraktiese verdelings tot gevolg kan hê en ook kan veroorsaak dat persone u bates erf wat u nie sou wou hê van u moet erf nie. In u testament het u uiteraard die vryheid […]
We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X