July 13, 2015

Die impak van die nuwe BGSEB-kodes vir goeie praktyk op jou onderneming

Die samestelling en verifiëring van ‘n telkaart van ‘n entiteit in terme van die Wet op Breedgebaseerde Swart Ekonomiese Bemagtiging (BGSEB) word uitgevoer volgens die Kodes vir Goeie Praktyk (die Kodes) wat deur die Departement van Handel en Nywerheid (dti) uitgereik is. Die Kodes is gewysig en die nuwe Kodes is op Vrydag 11 Oktober 2013 in die Gazette gepubliseer. Hierdie verandering sal ‘n beduidende impak hê op die BGSEB-strategie van ondernemings, en daar sal deeglik besin moet word oor aanpassings van hierdie aspek. Belangrike veranderings van die vorige Kodes sluit in: Die sewe elemente op die telkaart is tot […]
We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X