Ons Dienste

Rekeningkunde


 • Die opstel van jaarlike finansiële state volgens Algemene Aanvaarde Rekeningkundige Praktyke.
 • Maandelikse finansiële state
 • Verwerking van rekenkundige rekords.
 • Administrasie van Kliënte: verskaffer rekeninge en betaalstaat administrasie.

Rekeningkundige sagteware


 • Verkoop van rekeningkundige sagteware.
 • Verkoop van betaalstaat sagteware.
 • Ondersteuning op alle Pastel produkte

Belasting en ander statutêre heffings


 • Inkomstebelasting berekening en administrasie.
 • BTW administrasie en registrasie
 • Berekening, administrasie en registrasie van ander statutêre heffings (bv. WVF, SDL, LBS ens.)

Sekretariële dienste


 • Inlywing van nuwe Maatskappye en Trusts.
 • Alle relevante veranderinge aan Maatskappye, Beslote Korporasies en Trust dokumente.

Bestuursadvies


 • Besigheidsplanne vir nuwe en huidige besighede.
 • Bestuursadvies.
 • Ontwikkeling van finansiële stelsels en kontrole

Boedelbeplanning en eksekuteurs


 • Opstel van testamente.
 • Boedelbeplanning.
 • Eksekuteurs van boedels.