May 27, 2019

Aansoek om verminderde aanslae

In gevalle waar belastingbetalers verontreg word deur aanslae uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SAID), maak die Wet op Belastingadministrasie[1] voorsiening vir ’n geskilbeslegtingsproses, waardeur ’n belastingbetaler redes vir ’n aanslag kan versoek, beswaar teen ’n aanslag kan aanteken en, indien nodig, gebruik kan maak van verdere appèlprosedures wat ook beskikbaar is. Dispuutoplossing is prosesgeoriënteerd en streng reëls bepaal die vorm, datums en algemene prosedures wat van toepassing is op beide belastingbetalers en die SAID. Gegewe die ingewikkelde proses is dispuutoplossing dikwels duur, terwyl professionele hulp nodig is om nakoming van die stelsel te verseker. Wanneer daar duidelike foute in ’n […]
March 12, 2018

RENTE ONTVANG DEUR NIE-INWONERS OP SA BANKREKENINGE

Persone wat nie belastinginwoners in Suid-Afrika is nie, word in SA slegs belas op inkomste ontvang deur, of wat aan só ’n inwoner toegeval het, uit ’n SA bron. Dit sal rente insluit wat op ’n SA bankrekening ontvang word.[1] Nie-inwoners kan egter vrygestel wees van SA inkomstebelasting op rente verdien ingevolge artikel 10 (1) (h) van die Inkomstebelastingwet. Artikel 10 (1) (h) se vrystelling is egter nie van toepassing nie in die mate dat die nie-inwoner ’n natuurlike persoon is wat fisies in Suid-Afrika teenwoordig was vir ’n tydperk wat 183 dae oorskry in die 12-maande-periode wat die datum […]
February 21, 2018

MEDIESESKEMAFOOIE-BELASTINGKREDIET

Artikel 6A van die Inkomstebelastingwet[1] maak voorsiening vir ’n medieseskemafooie-belastingkrediet (MTC) of korting, wat die bedrag van inkomstebelasting betaalbaar deur ’n natuurlike persoon (hierna die “belastingpligtige” genoem), verminder. Die MTC is van toepassing op die fooie wat die belastingpligtige betaal aan ’n geregistreerde mediese skema wat tot sy of haar eie voordeel is of tot voordeel van sy of haar afhanklikes. Die MTC is ’n vaste maandelikse bedrag wat toeneem op grond van die getal afhanklikes. Vir die 2017/2018-jaar van aanslag (1 Maart 2017 tot 28 Februarie 2018) is die krediet R303 vir die belastingpligtige, ’n verdere R303 vir die […]
November 9, 2015

Aftreefondse en egskeiding: Die belasting-implikasies

Hierdie artikel ondersoek die belasting-implikasies waar ‘n lid van ‘n aftreefonds en sy/haar gade skei en die lidgade se aftreevoordele tussen hom-/haarself en die nie-lidgade verdeel moet word. Waar die nie-lidgade ‘n deel van die lidgade se aftreefonds ontvang volgens die egskeidingsbevel, moet die tipe fonds vasgestel word aangesien die lidgade se belang in die aftreefonds (die fondsbelang) verskillend bereken word afhangende van die tipe fonds waaraan die lidgade behoort. In die geval van pensioen- en voorsorgfondse word die lidgade se fondsbelang vasgestel as die bedrag waarop die lidgade geregtig sou wees indien hy/sy uit die fonds sou bedank op […]
November 9, 2015

How South African dividends are taxed

Dividends received by a South African taxpayer are generally exempt from income tax.  The major exemption though being dividends received from so-called REITs (these being some of the major property owing companies listed on the JSE (such as for example Redefine Properties Ltd).  Dividends received from REITs are not exempt from income tax, and will be subject to income tax in the hands of the recipient taxpayer. However, for ‘normal’ non-REIT dividends, merely since dividends are income tax exempt does not mean that dividends are not subject to any tax whatsoever.  Dividends are still subject to the dividends tax, which […]
November 9, 2015

Passive income and SARS

Have you ever investigated passive income opportunities to earn extra money? Did you consider the effect that earning additional income might have on your current income tax liability? If your income increases, whether from a passive income source or otherwise, SARS will soon come to the party to claim its share of your profits. Do you know what the effect of earning passive income might be on your present tax situation? If not, do read the rest of this article. What is passive income? Passive income is money you earn now which you didn’t have to work for now. However, […]
November 9, 2015

Ons gee met liefde

T Roos & Kie het gedurende September en Oktober hard gewerk aan ons 2015 projek vir Lettie Fouché skool in Bloemfontein. Die personeel was in 4 spanne verdeel en was die kompetisie groot om te sien wie die meeste kan insamel vir ons projek per span. Onder andere die volgende is ingesamel vir die kinders Botteltjie borrelblaas seep Lyfseep Waslappie of sponsie Tandeborsel Tandepaste Lyfroom Lip ice / Lip gloss Lekkers/Chips…want elke kind moet bederf word! Hierdie projek was ‘n reuse sukses en T Roos & Kie kon ‘n weselike hoeveelheid aan Lettie Fouché skool skenk. Ons is baie trots […]
September 7, 2015

Loslit dag 2015

      Met T Roos & Kie se jaarlikse deelname aan Loslit dag, was die gees groot! Die lente het ‘n paar mooi blomme gebring en natuurlik ook ‘n vlinder en by! Baie dankie vir elkeen se deelname en bydrae tot ‘n goeie doel!
September 7, 2015

Sekretaresse dag 2015

            Net wanneer jy gaan sit met jou warm koppie koffie sal jou baas jou vra om iets te doen wat lank genoeg sal vat dat jou koffie sal koud wees. Sekretaresses doen elke dag die dag tot dag admin, agter die skerm takies en eindelose papierwerk wat niemand anders wil doen nie, maar sonder julle sal ons nie soos ‘n goed ge-oliede masjien kan funksioneer nie. Julle tik nie net elke dag die briewe en e-posse nie, maar doen liassering en maak nog koffie ook en dan die moeilikste taak van alles is verseker […]
We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X