September 8, 2017

GONE ARE THE DAYS OF TAX-FREE SALARIES ABROAD

Many South African taxpayers earning a salary abroad have for many years been able to benefit from so-called “double non-taxation”. This would be the case where salaries are earned in countries where the employer country would not tax salaries earned in that country, and where a domestic South African income tax exemption would also be available to such South African employees. The UAE for example is renowned therefore that it levies very little, if any, taxes on non-resident employees employed in that jurisdiction. This regime interacts quite well with the South African exemption from income tax provided to South African […]
August 10, 2017

UITBREIDING VAN LEERDERSKAP TOELAE EN INDIENSNEMINGBELASTINGAANSPORING

Met die fokus op vaardigheidsontwikkeling en werkskepping, is die bestaande toelae vir leerderskapooreenkomste uitgebrei tot alle ooreenkomste wat voor 1 April 2022 aangegaan word. Soortgelyk, is die Indiensnemingbelastingaansporing (ETI) verleng tot 28 Februarie 2019. Artikel 12H van die Inkomstebelastingwet[1] laat ’n werkgewer toe om ’n “leerderskap toelaag” te eis ten opsigte van geregistreerde leerderskapooreenkomste aangegaan of gevoltooi tydens ’n jaar van assessering. Vir die doeleindes van artikel 12H, moet die leerderskapooreenkoms geregistreer wees ingevolge die Wet op Vaardigheidsontwikkeling[2]. ’n Kwalifiserende werkgewer is geregtig op twee soorte toelae, naamlik ’n jaarlikse toelaag (aftrekbaar in enige jaar van assessering waartydens ’n leerder […]
We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X