July 13, 2015

Hantering van die huwelik en boedelbeplanning

Die belangrikste vorme van huweliksgoedere-bedeling is die huwelik binne gemeenskap van goedere, die huwelik buite gemeenskap van goedere met die uitsluiting van die aanwasbedeling, en die huwelik buite gemeenskap van goedere met die insluiting van die aanwasbedeling. Huwelik binne gemeenskap van goedere Daar is geen vooraf kontraktuele ooreenkoms nie, afgesien van trou; Gades het nie twee afsonderlike boedels nie; Daar is ‘n gemeenskaplike boedel en elke gade het ‘n aandeel van 50% in elke bate in die boedel, ongeag in wie se naam dit geregistreer is; Dit geld vir die bates verkry voor die huwelik asook tydens die huwelik; Indien […]
We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X