January 19, 2021

How your business can lead your industry with R&D

Google, Tesla, Apple … These are all companies that we associate with innovation and technological advancement. Of course, we know that the developments that they make in the world of business come down to tons of research and development (R&D). With all the resources at their disposal, they have the groundwork to make innovation a breeze. Since many small business owners are focused on their day-to-day survival in a competitive marketplace, many do not believe that R&D is possible for them, or, that even if they were to invest in research, the advances that they make would not be significant enough to achieve […]
December 11, 2020

5 Tips to digitally expand your business’s professional network

The importance of networking – especially during COVID-19 – should not be overlooked. While many business owners have been struggling to stay afloat in the economic downturn that has resulted from the events of 2020, they may have been neglecting one of their key resources in maintaining their success. Good networking skills are one of the most valuable business assets that any business owner can possess. How you connect to others in your field of work (and this includes your competitors) can have a marked effect on your ability to make the right decisions at the right time with the right resources at your […]
December 11, 2020

Why you need new business policies before July 2021

Since the POPI Act came into effect on the 1st of July 2020, many businesses have had to rethink the way that they use and store information of individuals. In some ways, it may place a burden on some small business who have been using the same tactics for years to engage with clients and potential clients. What are some practical implications of the POPI Act that you need to keep in mind? Since the POPI Act requires information to be kept only for as long as it is used for a specific purpose, and that personal information should be protected, it means that you need to become much more cognisant of where you are storing personal […]
February 5, 2020

What happens during liquidation?

The South African Revenue Service (“SARS”) issued Binding Private Ruling 336 on 6 December 2019. In terms of this ruling, a listed resident company (“the Company”) previously granted a loan to its wholly-owned resident subsidiary (“the Subsidiary”) in order for the Subsidiary to acquire shares in the Company. The Company subsequently decided to deregister the Subsidiary. In order to affect the deregistration, the Subsidiary proposed to, in anticipation of its deregistration, distribute all its assets (the Company shares) to the Company as a dividend in specie and as a liquidation distribution as contemplated in section 47 of the Income Tax Act.[1]  In […]
January 23, 2020

‘n Voorspoedige 2020!

‘n Voorspoedige 2020 word vir al ons T Roos  kliënte en personeel toegewens! Mag julle elkeen ‘n jaar van onvoorwaardelike liefde, nimmereindigende vrede en tonne voorspoed en geluk geniet. Mag julle elke dag God se droom vir julle lewe uitleef.   ‘n Vriendelike verwelkoming aan al ons personeel, ons vertrou julle het die feestyd geniet en lekker uitgerus.  ‘n Vriendelike verwelkoming ook aan die nuwe personeel wat by ons T Roos “familie” aangesluit het, ons weet julle gaan dit baie geniet hier en vertrou dat julle ‘n aanwins tot die praktyk sal wees. 
January 23, 2020

Veranderinge in korporatiewe beheer

Die einde van 2019 het aangebreek. Ons het dit dus goedgedink om ʼn kort opsomming vir u te gee van die belangrike onderwerpe wat gedurende die jaar aangeraak is.  CIPC jaarlikse opgawes In terme van Artikel 33 van die Maatskappywet No. 71 van 2008 (“die Wet”), word daar van alle maatskappye en beslote korporasies vereis om jaarlikse opgawes by die “Kommissie vir Maatskappye en Intellektuele Eiendom” (“CIPC”) in te dien.  Die doel van die jaarlikse CIPC–opgawe is om te bevestig dat:   ʼn entiteit nog in besigheid is;  ʼn entiteit handeldryf; en  ʼn entiteit in die nabye toekoms nog handeldrywend gaan wees.  Jaarlikse opgawes kan slegs elektronies op die CIPC webtuiste ingedien word en binne die […]
February 18, 2019

ARTIKEL 24C TOEKOMSTIGE UITGAWES

Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (“SAID”) het op 10 Januarie 2019 ’n bindende privaatbeslissing (“BPR 315”) in ooreenstemming met artikels 78(1) en 87(2) van die Wet op Belastingadministrasie[1], uitgereik. Hierdie beslissing bepaal die toepassing van die definisie van “toekomstige uitgawes” in artikel 24C (1) van die Wet op Inkomstebelasting[2], op ’n kommoditeits-koopooreenkoms. Die aansoeker (’n inwonende maatskappy) en ’n nie-inwonende bedryfsmaatskappy (Opco) sal ’n tussenmaatskappy-ooreenkoms aangaan vir die verskaffing van koopkrediete verteenwoordigend van hoeveelhede van sekere kommoditeite wat deur Opco gemyn word. Die aansoeker sal op sy beurt hierdie koopkrediete aan die koper (ook ’n nie-inwonende bedryfsmaatskappy) verkoop kragtens ’n 40-jaar koopooreenkoms[3]. […]
December 7, 2018

MANAGEMENT’S RESPONSIBILITY

Throughout the audit of a set of financial statements, the phrase “management/director’s responsibility” appears. It is included in the engagement letter, the financial statements and the auditor’s report.  But what does it mean? Management is responsible for the management of the business, for implementing and monitoring of internal controls in the business, and in terms of the Companies Act (“the Act”), for maintaining adequate accounting records and the content and integrity of the financial statements.  These financial statements must be issued annually to reflect the results thereof. These financial statements are used by various users (shareholders, directors, banks, SARS, etc.) […]
September 18, 2018

WAARDASIE VAN VOORKEURAANDELE

Wanneer dit kom by inkomstebelasting, veroorsaak die kwessie van waardasie van aandele dikwels ’n groot mate van onsekerheid, veral waar aandele nie op ’n erkende beurs verhandel word nie. Alhoewel die Agtste Skedule van die Inkomstebelastingwet[1] in paragraaf 31 ’n bietjie leiding gee oor die markwaarde van sekere bates, is die ‘allesinsluitende’ metode die prys wat verkry sou kon word by die verkoop van ’n bate tussen ’n gewillige koper en ’n gewillige verkoper wat op armlengte in die oop mark handel. Die reëls van kapitaalwinsbelasting bepaal dat persone op die datum van hulle dood geag word hul bates van […]